facebook share

Betingelser

Bestilling, betaling, depositum

Bestilling af en rejse skal foretages på hjemmesiden papugatours.dk

Bestilling og betaling af depositum er bindende og er ikke refunderbar. Vi opfordrer alle deltager til at tegne en afbestillingsforsikring og læse bestemmelserne igennem, som findes på www.papugacykelrejser.dk eller www.europaeiske.dk

Bestilling samt vilkårene på deltagerbeviset er bindende for rejsearrangøren og kunden, når rejsen er betalt, og deltagerbeviset (fakturaen) er udstedt. Kunden har ved sin indbetaling bekræftet vilkårene, som er oplyst på deltagerbeviset. Medbring venligst deltagerbevis og kvittering for indbetaling på rejsen.

Rejsens pris
Rejsens pris er beregnet på grundlag af glædende tariffer, priser, afgifter og valutakurser. Papuga A•S forbeholder sig derfor ret til inden afrejsetidspunktet at foretage sådanne prisforhøjelser eller prisnedsætter, som forårsages af ændringer i transportomkostninger, skatter, afgifter, gebyrer eller valutakurser, der er anvendt ved beregning af priser for den pågældende rejse. Alle særlige aftaler mellem Papuga Cykelrejser/ Papuga A•S og kunden skal være skriftlige for at være gyldige. Endvidere forudsætter vi, at kunden er bekendt med vore almindelige betingelser og er i besiddelse af vort program for rejsen.

rejsedeltagerens afbestilling/ændring af rejsen
Ved pakkerejser kan overdragelse af deltagerbevis ske indtil 2 mdr. før afrejse, såfremt personen, til hvem rejsen
skal overdrages, opfylder de nødvendige rejsebetingelser og de fysiske krav der stilles for gennemførelse af en cykelrejse. Dette kan ske mod betaling af et administrationsgebyr på kr. 1500,- i 2019.
Overdragelse af gavekort koster et administrationsgebyr på kr. 500,00.

Flyrejser & overdragelse af rejse
Ved pakkerejser kan overdragelse af deltagerbevis ske indtil 21 dage før afrejse, såfremt personen, til hvem rejsen skal overdrages, opfylder de nødvendige rejsebetingelser. Dette kan ske mod betaling af et administrationsgebyr på kr. 1500,00. Overdragelse af gavekort koster et administrationsgebyr på kr. 500,00. For ændring af betalte pakkerejser, indtil 14 dage før afrejse, opkræves et gebyr på kr. 900,00 pr. person. Ved afbestilling af en rejse mistes under alle omstændigheder en eventuel tegnet afbestillingsforsikring. Desuden gælder følgende regler:
1. Ved afbestilling af pakkerejser mere end 45 dage før den aftalte rejsedag er 50% af rejsens pris tabt.
2. Ved afbestilling af pakkerejser mindre end 45 dage, men tidligere end 28 dage før afrejse er 70% af rejsens pris tabt.
3. Ved afbestilling senere end 28 dage før og senest 21 dage før afrejse er 85% af rejsens pris tabt.
4 Ved afbestilling senere end 21 dage før afrejse er rejsens fulde pris tabt.
5. Ved for sent fremmøde eller ved kundens udeblivelse, har kunden ikke krav på refusion af sin indbetaling.

Cykelrejser til Paris, Berlin & Danmark Rundt
Ved afbestilling af en rejse mistes under alle omstændigheder depositum og en eventuel tegnet afbestillingsforsikring. Desuden gælder følgende regler:
1. Ved afbestilling af pakkerejser mere end 180 dage før den aftalte rejsedag, tilbagebetales det af kunden indbetalte beløb med fradrag à kr. 1500,00 pr. person.
2. Ved afbestilling af pakkerejser mindre end 180 dage, men tidligere end 60 dage før afrejse, tilbagebetales det indbetalte beløb med fradrag af depositum på kr. 6000,00 pr. person.
3. Enkeltværelsestillæg refunderes ikke.
4. Ved afbestilling af pakkerejser mindre end 60 dage, men tidligere end 45 dage før afrejse, tilbagebetales det indbetalte beløb med fradrag af depositum på kr. 10000,00 pr. person.
5. Ved afbestilling senere end 45 dage før afrejse er rejsens fulde pris tabt.
6. Ved for sent fremmøde eller ved kundens udeblivelse, har kunden ikke krav på refusion af sin indbetaling.
7. Team tøj der er inkluderet i prisen udleveres ikke ved annullering, da det indgår som en del af pakkerejsen.
8. Er tøjet udleveret inden framelding vil prisen på dette blive fratrukket udbetalingen.
9. Vi forbeholder os retten til at ændre eller annullere mulige aflæsningssteder i tilfælde af for få tilmeldinger.
10. Vi forbeholder os retten til at ændre i hjemrejsedage/måde i tilfælde af for få tilmeldinger.
11. Priser baseret på rutefly er med forbehold for allotment & prisjusteringer.

Cykelrejse til Barcelona og Gardasøen
Ved afbestilling af en rejse mistes under alle omstændigheder depositum og en eventuel tegnet afbestillingsforsikring. Desuden gælder følgende regler:
1. Ved afbestilling af rejsen mere end 200 dage før den aftalte rejsedag, tilbagebetales det af kunden indbetalte beløb med fradrag à kr. 2500,00 pr. person.
2. Ved afbestilling af rejsen mindre en 200 dage, men tidligere end 60 dage før afrejse, tilbagebetales det indbetalte beløb med fradrag af depositum på kr. 8000,00 pr. person.
2. Ved afbestilling af rejsen mindre end 60 dage, men tidligere end 45 dage før afrejse, tilbagebetales det indbetalte beløb med fradrag af depositum på kr. 12000,00 pr. person.
3. Ved afbestilling af rejsen mindre end 45 dage før afrejse er rejsens fulde pris tabt.
5. Ved for sent fremmøde eller ved kundens udeblivelse, har kunden ikke krav på refusion af sin indbetaling.
6. Team tøj der er inkluderet i prisen udleveres ikke ved annullering, da det indgår som en del af pakkerejsen.
7. Er tøjet udleveret inden framelding vil prisen på dette blive fratrukket udbetalingen.
8. Priser baseret på rutefly er med forbehold for allotment & prisjusteringer.

Fælles cykelrejser hvor vi cykler fra start
I tilfælde af faldende deltagerantal forbeholder vi os retten til at ændre på startested samt sammensætning af teams.

Tøj i forbindelse cykelture
Tøjet kan ikke byttes.

Guider og cykelniveauer
Det er forskelligt hvor mange guider der er tilknyttet hver rejse. Dette afhænger af destination, niveau mm.
Cykelniveauer fremgår af den enkelte rejse. Vi forbeholder os retten til at reducere i antallet af niveauer afhængig af deltager antal.
Eco Tax på Mallorca er ikke inkluderet i prisen og betales af kunden ved ankomst på hotellet.

Vandrerejser
Deltagerne skal vide, at vandreture i bjergene er fysisk og psykisk krævende aktiviteter.
På bjerget er der farer forbundet med miljøet, der er uforudsigelige.
Det kræves at alle deltagere en ulykkes- og redningsforsikring.
Deltagerne skal have behagelige tøj, der er tilpasset til årstiden, sportssko (bedre trekking støvler med beskyttelse på ankel og gummisål), solbeskyttelse (creme og hat), energimad (frugt, nødder, sukkerarter) og 2 liter vand.
Deltagerne skal være i god form, ikke lide af akutte eller kroniske skader eller kardiovaskulære sygdomme, der forhindrer moderat motion.
Kun den lokale vandreguide har beføjelse til at afgøre, om udflugten er suspenderet eller ændret på grund af vejr, tekniske eller andre grunde.

Flybilletter
Det er vigtig at du skriver dit pasnavn ved bestilling af rejse da dette bruges til udstedelse af flybillet.
Ved ændring af navn efter udstedelsen opkræves et gebyr på kr. 600,- pr. ændring.

Turistskatter
Mallorca
Alle hoteller på Mallorca opkræver Ecotax på 2-5 euro pr. nat pr. gæst fyldt 16 år. Skatten kompenserer for den CO2-udledning, turisme medfører. Beløbet afregnes direkte ved ankomst til hotellet, og prisen afhænger af hotellets officielle kategori.

Grækenland
Alle hoteller i Grækenland opkræver fra d. 01.01.2018 turistskat. Skatten kompensere for den CO2-udledning, som turismen medfører. Skatten afregnes direkte til hotellet. Beløbet afhænger af hotellets officielle kategori, men det er ca. 0,5-4 euro pr. værelse pr. dag.

Afbestilling ved sygdom, m.v
De kan ved rejsens bestilling tegne en afbestillingsforsikring, som vil sikre Dem mod tab af det indbetalte beløb i forbindelse med afbestilling af rejsen pga. pludselig opstået sygdom. De kan tegne Deres afbestillingsforsikring, når De bestiller rejsen hos Papuga A•S.

Papuga A•S’ ændring af rejsen
Papuga A•S er forpligtet til at gennemføre rejsen i overensstemmelse med programmet med forbehold for ændring i rækkefølgen af programmets indhold. Papuga A•S kan dog ændre oplysninger i programmet, inden rejseaftalen indgås, såfremt kunden informeres om ændringerne. Papuga A•S’ forpligtelse gælder alle ydelser, som indgår i aftalen, også de som leveres af andre end Papuga A•S. Kunden kan afbestille sin rejse, hvis der inden for et tidsrum af 14 dage før rejsens påbegyndelse på rejsemålet eller i umiddelbar nærhed af dette forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige, smitsomme sygdomme eller andre ligestillede begivenheder, der er konstateret af behørig myndighed. Kunden har i så fald krav på tilbagebetaling af samtlige beløb, der er indbetalt i henhold til aftalen. Dette gælder dog ikke, hvis kunden ved aftalens indgåelse var bekendt med den pågældende begivenhed, eller begivenheden var almindelig kendt.

Annullering af rejsen
Vi forbeholder os retten til at annullere en rejse ved fir få tilmeldinger til den enkelte rejse.
Antallet varierer fra rejse til rejse og imellem typerne

Forbehold for trykfejl i prissætning
Vi tager forbehold for evt. ændringer i tastefejl i prissætningen på den enkelte rejse og kan ikke drages til ansvar herfor.

Storkonflikt og strejke
Vi henholder hos altid til vores underleverandørers rejsebestemmelser.
Aflysning af en rejse kan finde sted, hvis bureauet finder at tvingende forhold gør det nødvendigt. Endvidere kan aflysning finde sted ved for lille tilslutning til en rejse. Alle indbetalte beløb vil da blive refunderet.
Papuga A•S påtager sig intet ansvar for forsinkelse på grund af trafik o.lign.

Opsamling/aflæsning
Opsamlingsbusserne kan være uden faciliteter. Hvis der kun er få deltagere på et opsamlingssted eller aflæsningssted, kan opsamling/aflæsning finde sted i personbil eller med tog. Mødetid er senest 15 minutter før afrejse. Ved forsinket ankomst/hjemkomst kan der ikke forventes godtgørelse til tog, taxi, hotelovernatninger m.v.

Pas
Kontroller at Deres pas er gyldigt, og husk at medbringe det på alle rejser til udlandet.

Bagage
Selskabet påtager sig intet ansvar for bortkommet, beskadiget eller stjålet bagage. Det er praktisk at anbringe pas og de ting, man har behov for på både ud- og hjemrejsen i håndbagagen. Deltageren har selv ansvar for, at kufferter og anden bagage kommer med og af bussen. De bør kontrollere, at dette finder sted.

Forsikring
Vi anbefaler rejse- og bagageforsikring samt afbestillingsforsikring. Medbring Deres gule sygesikringsbevis samt evt. tegningsbeviser fra Europæiske Rejseforsikring A/S. Rekvirer forsikringsbrochuren fra Europæiske Rejseforsikring A/S hos Papuga A•S.

Cyklerne skal forsikres gennem eget forsikringsselskab. Det gælder både på turen og under evt. transport med fly/bus/bil/færge/tog osv.

Glemte sager
Glemte sager skal efterlyses inden 8 dage. Forsendelse mod betaling af gebyr på kr. 150,00 plus porto.

Reklamationer
Eventuelle reklamationer skal straks fremsættes til Papuga A•S. Findes der ikke umiddelbart en tilfredsstillende løsning, kan klagen indbringes skriftligt til Papuga A•S senest 8 dage efter rejsens afslutning. Ethvert krav mod Papuga A•S skal afgøres af dansk ret.

Øvrige betingelser
Rejserne gennemføres efter de af Danmarks Rejsebureau Forening og Forbrugerrådets vedtagne betingelser for deltagelse i pakkerejser. Der tages forbehold for trykfejl i programmerne og på hjemmesiden, samt ændringer af prisen som følge af ændrede indkøbsforhold.
Såfremt en deltager ikke møder op til det forventede antal træninger eller lever op til de konditionsmæssige og fysiske krav der stilles for at følge et cykelhold på turen, så forbeholder Papuga A/S og Papuga Cykelrejser os retten til, at annullere turen for en deltagere. Man skal kunne følge holdet på hele ruten, hvor målet er en gennemsnitsfart på 26 - 28 km/t.Holdkaptajnen vil løbende vurderer hvorvidt en deltager opfylder de fysiske krav.
Såfremt Papuga A/S og Papuga Cykelrejser vælger at tage en deltagere af et hold, refunderes 50 % af rejsens fulde pris - med et fradrag for team tøj i tilfælde af, at det er udleveret.

Værneting og lovvalg
Alle konflikter, krav, og uenigheder, der måtte opstå i relation til produkter solgt af Papuga A/S skal indbringes til afgørelse ved Rejseankenævnet, hvis kendelser Papuga A/S følger, eller anlægges ved den danske domstol, der i overensstemmelse med Retsplejelovens regler om værneting er stedlige kompetent. Sager skal behandles efter de danske materielle regler og love.

Teknisk arrangør: Papuga A•S
Rejsegaranti nr.: 1019
Værneting: Holsted
Papuga A•S
Tømmervej 3
DK-6650 Brørup
Tlf.: 0045 75 38 10 22
Fax.: 0045 75 38 15 67
Email: cykel@papuga.dk
www.papugacykelrejser.dk & www.papuga.dk