VI FORHANDLER GOUDA REJSEFORSIKRING

REJSEFORSIKRING

Gouda Hovedlogo RGB

Husk at tegne forsikring til dækning af evt. sygdom under rejsen

Fra 1. august 2014 kan du ikke længere få dækket udgifter til sygehjælp i udlandet med den offentlige rejsesygesikring. I stedet kan du bruge det blå EU-sygesikringskort, der dækker udgifter i samme omfang, som den offentlige sygeforsikring i det land, du besøger. I nogel EU-lande er der delvis egenbetaling på lægehjælp og indlæggelse.

Rejse-, ulykkes- og bagageforsikring

Du er som rejsende generelt selv ansvarlig for at afholde omkostninger ved sygdom, hospitalsindlæggelse m.v. undervejs - medmindre arrangøren kan gøres ansvarlig herfor.

Den offentlige rejsesygesikring blev ophævet 1. august 2014.
Det betyder, at du ikke længere kan bruge det gule sygesikringskort i andre EU-lande samt Norge, Island, Liechtenstein, Schweiz og i en række småstater på rejser, der påbegyndes 1. august 2014 eller senere.

Får du behov for sygehjælp under et ophold i et EU-land, Norge, Island, Lichtenstein eller Schweiz, kan du i stedet bruge det blå EU-sygesikringskort, der dækker udgifter til nødvendig læge- og sygehusbehandling på samme vilkår som borgerne i det land, hvor du opholder sig.

Hvis landets egne borgere skal betale for eksempelvis et lægebesøg eller en hospitalsindlæggelse, vil du som rejsende altså skulle betale tilsvarende. Vil du undgå en evt. egenbetaling, kan du tegne en privat rejseforsikring, ligesom mange gør i dag, når de rejser til lande uden for Europa. 

Udgifter til hjemtransport dækkes ikke af det blå EU-sygesikringskort.

Ophævelsen af den offentlige rejsesygesikring betyder også, at man fremover som udgangspunkt udelukkende kan få dækket udgifter for behandling på offentlige sygehuse, klinikker o.l. EU-sygesikringen dækker typisk ikke behandling på private hospitaler eller klinikker.

Vi tilbyder Gouda Rejseforsikring
Vi tilbyder gennem Gouda en række forsikringer, der dækker yderligere følgeomkostninger ved sygdom, bl.a. hjemrejse til nær slægtning med akut opstået sygdom, tilkaldelse af støtteperson fra Danmark ved akut opstået sygdom, feriekompensation såfremt sygdom er opstået i første halvdel af ferien, behandlingsomkostninger mv.

Det blå EU-sygesikringskort dækker ikke hjemtransport til Danmark ved sygdom i udlandet. Du kan tegne en forsikring for dette. Den eneste undtagelse er rejser i Norge og Sverige, hvor rejsende kan få dækket lægeordineret hjemrejse på grund af sygdom gennem Nordisk Konvention.

Vi anbefaler at tegne en forsikring til dækning af sygdom, hjemtransport, bagage samt evt. ulykke.

Du kan tegne en rejseforsikring, der dækker:

  • EU/EØS-landene
  • Udvidet Europa, som er landene omkring Middelhavet samt Europæiske lande, der ikke er med i EU/EØS, dette gælder f.eks. Tyrkiet.
  • Verden ekskl. USA
  • Verden inkl. USA

Det blå EU-sygesikringskort kan bestilles online her
Læs mere om dækning af udgifter her.

Du kan købe en Gouda Rejseforsikring her. Her finder du desuden de fuldstændige, gældende forsikringsbetingelser.

Vi modtager provision for salg af rejseforsikringer.

Priser

Rejser du mere end en uge om året, kan du med fordel bestille en årsrejseforsikring. 

Priseksempler på Årsrejseforsikring 

Obs: Følgende priser er eksempler og kan variere. Kontakt Gouda for at få udregnet din præcise pris. 

 
EU/EØS               Enkeltperson   Husstand Senior (70 +)
Grunddækning kr. 305 kr. 607 kr. 428
Bagage tillæg kr. 116 kr. 239 kr. 116
Ski tillæg kr. 110 kr. 307  - 
Ulykke kr. 116 kr. 239 kr. 116
Afbestilling kr. 239 kr. 797 kr. 239
 

 

Udvidet Europa  Enkeltperson   Husstand Senior (70 +)
Grunddækning kr. 379 kr. 893 kr. 572
Bagage tillæg kr. 122 kr. 250 kr. 122
Ski tillæg kr. 122 kr. 321  - 
Ulykke kr. 122 kr. 250 kr. 122
Afbestilling kr. 250 kr. 835 kr. 250
 

 

Verden               Enkeltperson   Husstand Senior (70 +)
Grunddækning  kr. 828 kr. 2078 kr. 1226
Bagage tillæg kr. 257 kr. 552 kr. 257
Ski tillæg kr. 245 kr. 613  - 
Ulykke kr. 184 kr. 398 kr. 184
Afbestilling kr. 484 kr. 1220 kr. 484